Hse

Hånde Energy forholder seg til kvalitet i alle forhold. Ledelsen skal sørge for at kvalitetspolitikken er kommunisert og forstått i organisasjonen, og at den regelmessig blir gjennomgått for å vurdere om den fortsatt er hensiktsmessig.

 

For Hånde Energy omfatter HMS-begrepet følgende:

•          Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljø

•          Sikkerhet for det ytre miljø

•          Sikkerhet for eiendom og materiell

•          Sikkerhet for dokumenter og data

•          Sikkerhet for brukere av våre produkter og tjenester.

 

Alle ansatte er ansvarlige for å realisere denne politikken i samtlige av Hånde Energys aktiviteter, slik at vårt mål om at ingen blir påført skade eller sykdom, at miljøet ikke forurenses og at materielle verdier ikke skades, blir oppfylt.