Miljøstrategi

Virksomheten:
Gjennom kontinuerlige forbedringer, bestrebe reduksjon av energiforbruket og andre naturressurser samt minske avfall og forebygge forurensning. Alle ansatte skal informeres om miljøstrategien og gis øket miljøbevissthet gjennom intern opplæring.  Bedriften skal minimum etterleve gjeldende lover, forordninger og foreskrifter rlevante for virksomheten.